Clausen Projectontwikkeling realiseert duurzame gebouwen om in te wonen en te werken door middel van transformatie en nieuwbouw. Tevens  actief als (interim) bouwkundig projectmanager en actief als zelfstandig vastgoedbelegger.

Clausen Projectontwikkeling is ontstaan vanuit de behoefte naar ondernemerschap om aan bestaande gebouwen en locaties duurzame waarde toe te voegen voor de omgeving en toekomstige gebruikers.

Met de inzet van de technische bouwkundige kennis en ervaring aan de kant van de aannemer, kijk ik met het oog van een eindgebruiker en belegger naar de ontwikkelopgave. Projecten worden of voor eigen rekening en risico ontwikkeld, of samen met investeerders of als gedelegeerd ontwikkelaar.

Om mezelf constant als persoon op dit mooie vakgebied te blijven ontwikkelen en onderdeel te zijn van grote complexe ontwikkel- of bouwopgaves, word ik tevens als bouwkundig ontwikkelaar en projectmanager door diverse vaste opdrachtgevers ingehuurd.

Alle
Projectmanagement
Projectontwikkeling

Highlands Alkmaar

Projectontwikkeling

Vanaf 2017 is aan de Louise Henriettestraat, onderdeel van ‘de poort van Alkmaar’, gewerkt aan de ontwikkeling van 95 nieuwbouw appartementen. In consortium met een partner ontwikkelaar, architect en de grondeigenaar is dit 13 verdieping tellende woongebouw van een eerste idee tot het vaststellen van het bestemminsplan in 2022 op risico ontwikkeld. Als technisch ontwikkelaar is in nauwe samenwerking met de architect en diverse uitvoerende partijen uiteindelijk het schetsontwerp opgesteld wat als basis diende voor het gewijzigde bestemmingsplan. Uiteindelijk is de grond met het onderliggende plan verkocht.


Projectduur:

2017 tot en met 2022

Partners:

Gedachtegoed
Hoogland Beheer en
Hoope Plevier Architects Amsterdam

Staal-Kade Amsterdam

Projectmanagement

Het voormalig kantoorgebouw De Schinkel aan de Rijnsburgstraat wordt door Flow Development gerevitaliseerd, verduurzaamd en uitgebreid van ca. 9.000m² naar 11.000m². Vanaf medio 2022 is tijdens de voorbereiding als projectmanager een bijdrage geleverd bij de uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp en contractvorming met uitvoerende partijen. Na de start van de uitvoering in oktober 2022 tot en met de oplevering in april 2024 wordt als projectmanager in nauwe samenwerking met de opdrachtgever intensief gestuurd op financiën, planning en uitvoering.


Projectduur:

2022 tot en met heden

Oprachtgever:

Flow Real Estate

Uitvoering:

G&S Bouw (aannemer)
De Bosman Bedrijven (Installateur)

Architect:

Office Winhov

Koopvaarder Hoorn

Projectontwikkeling

Sinds 2023 wordt op risico geparticipeerd in de herontwikkeling van de kantoorlocatie Koopvaarder 1 in Hoorn. Dit voormalige kantoorgebouw van ca. 2.000m² wordt getransformeerd naar 26 appartementen. In samenwerking met de gemeente Hoorn en de architect is een mix ontstaan van sociale huurwoningen en koopwoningen. De eerste fase omgevingsvergunning is reeds afgegeven zodat gestart kan worden met de verdere uitwerking van het plan.


Projectduur:

2023 tot en met heden

Partners:

Koopvaarder Hoorn BV

Architect:

TPHAG Architecten Hoorn

Landmeter Alkmaar

Projectmanagement

Namens de aannemerscombinatie Mercuur Bouw en Kwakman Groep als eindverantwoordelijk projectmanager betrokken bij de transformatie van ca. 6.000m² kantoor naar 88 appartementen aan de Rogier van de Weijdenstraat in Alkmaar in opdracht van Segesta Groep. Vanaf de aanbesteding is in samenwerking met de opdrachtgever het project tot uitvoering gebracht.


Faunastraat Wormer

Projectontwikkeling

Op de voormalige locatie van fietsenwinkel Piet de Wit aan de Dorpsstraat wordt aan de achterzijde vanaf 2019 als (gedelegeerd) ontwikkelaar gewerkt aan het plan om hier appartementen te realiseren. In eerste instantie door middel van transformatie, ondertussen is het ontwerp afgerond voor 11 nieuwbouw appartementen. De locatie aan de Faunastraat kenmerkt zich door beperkte ruimte binnen de bestaande woonwijk, waarbij parkeren deels op eigen terrein opgelost dient te worden. De gemeente Wormerland heeft in 2021 de omgevingsvergunning afgegeven, echter hebben diverse omwonenden hier bezwaar tegen aangetekend. Dit is proces is in afwachting van de uitkomst hiervan.


Ampèrestraat Alkmaar

Projectmanagement

Het gebied Viaanse Molen te Alkmaar ligt in het Noorden van het Alkmaars Kanaal. Het gebied verandert de komende jaren van een werkterrein naar een nieuwe stadswijk van Alkmaar. Met ruimte om te wonen en te werken. Samen met enkele partners is aan de Ampèrestraat een kantoorgebouw verworven als belegging, om op deze locatie uiteindelijk een woongebouw te realiseren. In overleg met de gemeente en collega ontwikkelaars is als technisch gedelegeerd ontwikkelaar gewerkt aan de gebiedsvisie van de Viaanse Molen om te komen tot een levendige stadswijk. Op de locatie Ampèrestraat is in samenwerking met de architect gewerkt aan het ontwerp en de haalbaarheid van een woongebouw wat past binnen de visie van de gemeente en aansluit op de omgeving. Deze locatie is uiteindelijk verkocht met de onderliggende plannen.


Projectduur:

2018 tot en met 2020

Architect:

NwA Architecten Den Haag

Scharlo Alkmaar

Projectontwikkeling

Samen met enkele partners is vlak naast het treinstation Alkmaar Centrum in 2019 een kantoorpand aangekocht. In het souterrain bevond zich een voormalige discotheek, op de begane grond een winkelruimte en op de verdieping diverse kantoorruimtes. Vanaf 2020 zijn in verschillende fases van boven naar beneden de kantoorverdiepingen getransformeerd naar uiteindelijk 5 appartementen. Eind 2023 is de omgevingsvergunning afgegeven voor het realiseren van nog twee appartementen op de eerste verdieping. Deze worden in de loop van 2024 gerealiseerd.


Projectduur:

2019 tot en met heden

Partners:

Gedachtegoed en SWV Alkmaar

Architect:

Willemsen Tower Architect Amsterdam

Barbizonlaan Capelle

Projectmanagement

Het gebied Barbizonlaan – Roer in Capelle is een kantorenpark waarbij er diverse initiatieven zijn om kantoren te transformeren naar wonen. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom met betrokken partijen een gebiedsvisie opgesteld. Samen met enkele partners zijn aan de Barbizonlaan in Capelle twee kantoorpanden verworven als belegging, met het oog op toekomstige woningbouwontwikkeling. In samenwerking met de gemeente en architect, is als technisch ontwikkelaar de haalbaarheid onderzocht voor de transformatie van de locaties naar duurzame leefomgevingen. Beide locaties zijn uiteindelijk verkocht met de onderliggende plannen.


Projectduur:

2018 tot en met 2023

Architect:

TBEZA Volendam

Groenland Edam

Projectontwikkeling

In 2016 kwam de Groenlandkerk na 125 jaar als kerkgebouw te hebben fungeert, via een openbare aanbesteding in de verkoop. Het perceel betrof ca. 500m² gebouw bestaande uit een kerk inclusief aangrenzende tuin midden in het historische centrum van Edam, en een aangrenzende nevenruimte. Het kerkbestuur was dusdanig onder de indruk van het plan en de bieding, dat zij besloten deze aanbesteding te gunnen aan Clausen Projectontwikkeling. Na de bestemmingswijziging is de Groenlandkerk verkocht aan een particuliere eigenaar. Binnen een jaar na de gunning is in een prettige samenwerking met diverse partners een riante woning ontwikkeld.


Projectduur:

2017 tot en met 2018

Partners:

B2 Restauratie Volendam

Architect:

Hoope Plevier Architects Amsterdam

Laat Alkmaar

Projectontwikkeling

De opslagruimte boven twee winkelruimtes aan de Laat en de daarachter gelegen winkelruimte aan de Breedstraat in Alkmaar zijn getransformeerd naar appartementen. Vanwege de veranderende vraag naar winkelruimte is het vloeroppervlakte van de winkels aangepast. Als (mede)eigenaar is het project vanaf initiatief, aanvraag omgevingsvergunning tot en met de oplevering begeleid.


Projectduur:

2018 tot en met 2021

Partners:

JWM Bouw Volendam

Architect:

Bouwburo Rood-Hart De Rijp

De Schans Lelystad

Projectontwikkeling

Met dezelfde partners van Scharlo Alkmaar is dit object als belegging aangekocht om eventueel op termijn te transformeren naar woningbouw. Dit is afhankelijk van toekomstig beleid van de gemeente Lelystad.


Projectduur:

2021 tot en met heden

Partners:

Gedachtegoed en SWV Alkmaar